Sprzęt ratowniczy i pożarniczy

akcesoria strażackie w wozie

Posiadamy sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych i pożarniczych. Każdy element naszego wyposażenia jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznej reakcji w sytuacjach awaryjnych.

 

Szczegółowy wykaz naszego sprzętu

Samochody pożarnicze to nowoczesne autopompy i samochody ratowniczo-gaśnicze, które są niezbędne do szybkiego i skutecznego reagowania na pożary. Posiadamy również szeroki zakres sprzętu ratunkowego, w tym nożyce hydrauliczne, rozbieraki, poduszki pneumatyczne, sprzęt do ratowania tonących i kamizelki ratunkowe. Nasz sprzęt gaśniczy obejmuje strumienice, prądownice, ręczne gaśnice, piany gaśnicze, hydranty i węże.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych strażaków, dlatego wyposażeni są w nowoczesny sprzęt ochrony oddechowej, w tym aparaty powietrzne, maski ochronne i sprzęt do pomiaru stężenia gazów.

Nasze środki łączności to niezawodne radiotelefony, a sprzęt oświetleniowy to reflektory, latarki i lampy akumulatorowe. W naszym wyposażeniu nie mogło zabraknąć również sprzętu do pierwszej pomocy, w tym apteczek, desek ortopedycznych i noży ratowniczych.


sprzet-01
sprzet-02
sprzet-03
sprzet-04
sprzet-06
sprzet-05
sprzet-07